Diana Minarovičová

Meno a priezvisko: 
Diana Minarovičová
Kariéra v divadle: 

Ľ. Feldek: Perinbaba - hudba

Miro Gavran: Shekespeare a Alžbeta - hudobná dramaturgia

Agatha Christie: A tak nezostal žiaden - hudba

Neil Simon: Druhá kapitola - hudba

Miro Gavran: Bábka - hudba

 

Postavy v aktuálnom repertoári: 
Fiokla Ivanovna (N. V. Gogoľ: Ženba) Dora (Ľ. Feldek: Perinbaba); Jane (Miro Gavran: Shakespeare a Alžbeta); Vierka (J. Barč-Ivan: Mastný hrniec); Vera Claythornová (Agatha Christie: A tak nezostal žiaden); Didi (Nikto nie je dokonalý alebo Pobozkaj tetu Myrtle); Fanny Medwicková (Neil Simon: Druhá kapitola); Anička (J.G. Tajovský: Ženský zákon); Stela (Miro Gavran: Bábka)
Info: 
herečka, autorka hudby, hudobná dramaturgia