Michal Rovňák

Meno a priezvisko: 
Michal Rovňák
Postavy v aktuálnom repertoári: 
Preženica (N. V. Gogoľ: Ženba)
Info: 
herec