Súčasnosť

Mestské divadlo Trenčín je nezávislá profesionálna scéna, ktorá svojou tvorbou a pôsobením v  Trenčíne napĺňa funkciu neexistujúceho kamenného profesionálneho divadla zriadeného samosprávou v kraji. Orientujeme sa na širokú verejnosť z Trenčína a priľahlého regiónu. Našim cieľom je poskytnúť kvalitné kultúrne vyžitie, oddych, podnety na zamyslenie, stretnutia s umelcami, známymi osobnosťami a kultúrnou verejnosťou. Repertoár divadla tvoria diela slovenskej a svetovej klasiky, najmä komediálne žánre a keďže nám záleží aj na najmenších divákoch, ponúkame predstavenia pre deti, resp. rodinné predstavenia. Našou víziou je spájať umenie so zábavou a ponúknuť priestor na zamyslenie.

Dbáme na to, aby naši diváci vnímali stúpajúcu kvalitu produkcií, preto často pozývame vzdelaných a uznávaných umelcov, aby vzájomne obohatili náš tvorivý tím, či herecký súbor. Preto môžete u nás vidieť napríklad Karola Čálika, herca a umeleckého šéfa Novej scény v Bratislave (Nikto nie je dokonalý), Milana Bahula, Juraja Rašlu, hercov a bývalých členov SND (A tak nezostal žiaden), herca Trnavského divadla Petra Trníka (A tak nezostal žiaden, Lakomec), slovenskú herečku a moderátorku Bibianu Ondrejkovú (Mastný hrniec) a Danicu Jurčovú, ktorá hrá vo viacerých bratislavských divadlách (Lakomec). 

Okrem hercov spolupracujeme aj s viacerými umelcami (tanečníkmi, choreografmi, kostymérmi…) z trenčianskeho regiónu a dávame možnosť realizácie aj talentovaným deťom zo Súkromnej základnej umeleckej školy Trenčín so sídlom na Ulici L. Novomeského (detské role Perinbaba) a študentom Strednej umeleckej školy v Trenčíne (kostýmy Lakomec). Našou ambíciou je vytvoriť platformu, kde by sa študovaná trenčianska divadelná obec stretávala s ďalšími umelcami z iných miest a nadviazali tak vzájomne obohacujúcu spoluprácu. Náš súbor je otvorený spolupráci s mladými ľuďmi, ako napríklad študentmi umeleckých vysokých škôl a konzervatórií, ktorí so sebou okrem kvality prinášajú aj nadšenie a chuť tvoriť.

V súčasnosti Mestské divadlo Trenčín uvádza tri premiéry sezónne, ktoré hráva predovšetkým v Kine Hviezda a v ODA Trenčín, no pravidelne reprízuje aj v okolitých obciach a mestách, ako napríklad Soblahov, Trenčianska Turná, Nemšová, či Nová Dubnica. So svojimi inscenáciami MDT pravidelne hosťuje aj v iných mestách Slovenska (Bratislava, Lučenec, Žilina, Tajov, Dolný Kubín…) a Európy (Brno, Praha, České Budějovice, Kysáč, Dublin …).