Rok 2006

Celkovo sme odohrali 15 predstavení, videlo ich 2841 divákov. Rok 2006 považujeme za najúspešnejší vďaka spolupráci s Petrom J. Oravcom. Jeho prínos je pre divadlo nesmierny. Nenechali sme sa zahanbiť ani na festivale Divadelná jar Jána Roháča v Nitrianskom Pravne. Pripravili sme atraktívny vianočný program Mikulášskej besiedky pre deti, ktorý bol prezentovaný s veľkým komerčným ohlasom.

V tomto roku sme prvýkrát uviedli Mrázika, ktorý je najdlhšie hraným predstavením v našom repertoári.

Umelecky najdôležitejším počinom roka sa stala

 

Lásky hra osudná
commedia dell' arte bratov Čapkovcov

 

... maratón akcií, hudby a slova
... dôsledné kostýmovanie
... hudobný komentár

Diváci videli uvidia maratón akcií, hudby a slova. Jednotlivé postavy – tradičné v Commedii ´dell Arte a motivicky dotiahnuté Čapkovcami na hranicu, boli prezentované nielen slovom, ale aj rečou tela, dôsledným kostýmovaním a hudobným komentárom.

Predstavením Lásky hra osudná z pera bratov Čapkovcov v réžii profesionálneho režiséra Petra J. Oravca sme prelomili prístup divákov k ochotníckemu divadlu. Naštudovaním tejto hry v zodpovedajúcej úrovni sme si nasadili vysokú latku, ktorú by sme neradi podliezali. Táto skúsenosť nás výrazne posunula. Podľa Prof. Mariána Mikolu je to inscenácia výnimočná už tým, že celá stojí len na kvalitných hereckých výkonoch, čo je záležitosť ochotníckych divadlách akosi v poslednom čase opomínaná.

Predstavenie získalo titul Laureát festivalu, cenu za scénografiu a Laco Žiško cenu za herecký výkon.

Lásky hra osudná je smutno-veselým príbehom, divadlom v štýle commedie dell´ arte. Jeho základ tvorí skvelá literárna predloha bratov Čapkovcov, ktorá nezostáva na povrchu vecí. Čím hlbšie sme prenikali do jadra tejto veselo-smutnej hry, tým s väčšou úctou sme si uvedomovali, aké ťažké je vytvoriť umelecké dielo. Hoci hra vznikla v roku 1910, udivuje svojou aktuálnosťou.

„Spoločné dielo ochotníckych hercov a profesionálneho režiséra Petra J. Oravca sa podarilo, dôkazom čoho boli nadšení diváci. Herci hrajú s ľahkosťou tomuto typu divadla vlastnou, ak je predstavenie dobre zvládnuté, hudobný doprovod Tibora Grofika a Ferdinanda Rybníčka dodáva inscenácii šmrnc. Dej napreduje dynamicky a tak 70 minút predstavenia uplynie ako voda. Predstavenie je z hľadiska výpravy pre amatérske divadlo veľmi náročné. Toto smutno-veselé predstavenie si rozhodne nenechajte ujsť, pretože takýto počin sa nepodarí uskutočniť každý rok.“ (cit. reportáž Televízie Trenčín)

Réžia:
Peter J. Oravec a.h.
Produkcia:
Scéna:
THD
Kostýmy:
Janka Kováčiková a kol.
Rekvizity:
Alžbeta Burianová a kol.
Hudobná spolupráca:
Tibor Grofik a Ferdinand Rybníček
Pohybová spolupráca:
Vladimír Kulíšek a Janette Strharská
Charakteristika predstavenia:
dĺžka: 70 minút, premiéra: 15.júna 2006, počet repríz: 3
Osoby a obsadenie:
Prológ:
Gilles, zvaný Peppe Nappa:
Boris Bilčík
Trivalin:
Dottore Baloardo:
Jarmila Ondrejovičová
Scaramouche:
Brighella, zvaný Fichetto alebo Zane:
Izabella:
Janette Strharská, Zuzana Mišáková
Zerbine, Izabellina „teta“: