Milan Bahul

Meno a priezvisko: 
Milan Bahul
Postavy v aktuálnom repertoári: 
Generál Mackenzie (Agatha Christie: A tak nezostal žiaden)
Info: 
herec