Rok 2002

[siteorigin_widget class=”WP_Nav_Menu_Widget”][/siteorigin_widget]

V prvom roku našej existencie sme uviedli 11 predstavení, ktoré videlo cca 3 000 divákov, zväčša detí. Inscenovali sme dve hry určené predovšetkým mládeži a deťom, čo sa malo v nasledujúcom roku zmeniť aj vzhľadom na fakt, že spočiatku výlučne mládežnícky súbor pojal do svojich radov aj dospelých hercov.

Na začiatku, v októbri 2001 bol len kurz hereckej prípravy pre stredoškolákov. Viedli ho Zuzana Moravčíková – dnes už Mišáková a Miloš Slemenský. V roku 2002 sa z účastníkov kurzu vyprofiloval súbor mladých ľudí zanietených pre divadlo, ktorí sa naplno pustili do prípravy novej inscenácie hry.

Jáánošííík

Hru Jáánošííík netreba osobitne predstavovať. Známu hru Radošinskeho naivného divadla sme s láskavým dovolením Stanislava Štepku naštudovali a úspešne hrali štyri roky. Vystriedali sa v nej tri skupiny našich juniorov. Vtipné dialógy aj vďaka nahrávke vydanej na platni dávno zľudoveli a predstavenie patrí do zlatého fondu slovenskej dramatiky po roku 1945. Niektoré dialógy boli prispôsobené dnešku, ale jadro zostalo. Rozdiel bol len v tom, že v hre ste nevideli známych hercov RND. Jedno z najúspešnejších predstavení THD!

 Scenár: Stanislav Štepka
Dramaturgia a  réžia: Zuzana Mišáková-Moravčíková
Charakteristika predstavenia: dĺžka: 70 minút, premiéra: 2. mája 2002, počet repríz: 37
Osoby a obsadenie:  
 Otec a vedúci Miloš Slemenský
 Mamička Monika Múčková, Eva Čížová, Zuzana Moravčíková
Helenka Katarína Danihelová, Lívia Guttmanová, Jana Zahranková
 Jánošík Peter Jakuš, Tomáš Ridoško
Anička Zdenka Eliášová, Ivana Blažová, Jana Zahranková
Dráb a sused Samo Boris Bilčík, Denis Matúš
Uhorčík Ladislav Michalec, Boris Bilčík
Madam I Lucia Hargašová, Zuzana Moravčíková
Madam II Lívia Guttmanová, Luneta Vite Toresová, Jana Zahranková
Mušky  Gabriela Vrbovská, Luneta Vite Toresová

[tz_plusgallery id=”5″]

Pytačky

Humorne ladený príbeh inšpirovaný hrami Jozefa Gregora Tajovského Statky zmätky a Ženský zákon. Príbeh je situovaný do dedinského prostredia medzi dve rodiny, ktoré majú od nepamäti medzi sebou škriepky kvôli majetkom. Spor začal v minulosti, keď dedovia po spoločnej oslave vymeriavali pozemky.

V jednej rodine majú dievku Dorku súcu na vydaj, no neveľmi peknú a tak ostáva stále na ocot. V druhej rodine je Jurko – švárny, pekný šuhaj, ale rozumu moc nepobral. Obe rodiny patria k najbohatším v dedine a práve majetok sa stáva prekážkou pri dojednávaní svadby. Mladí sa do seba zaľúbia, ale podrezané jazyky matiek vždy spôsobia, že k pytačkám nedôjde. V závere sa z Jurka s Dorky predsa len stane pár. To sú však až vtedy, keď sa obe matere pod zem podejú.

Hra bola vhodná hlavne ako predstavenie pre deti a mládež.

Scenár, dramaturgia a réžia: 
Janette Strharská
Charakteristika predstavenia: 
dĺžka: 60 minút, premiéra: 19. decembra 2002, počet repríz: 6
Osoby a obsadenie:
  
Matka 
Monika Múčková 
Dora 
Romana Schlesingerová 
Otec Jano 
Dano Ház, Laco Michalec 
Suseda 
Janette Strharská
Krstný otec Paľo 
Marián Psotný
Jurko 
Stano Košút
Rozprávačka I 
Lucia Hargašová
Rozprávačka II Stanka Ďurigová

[tz_plusgallery id=”6″]

Najnovšie články

Rok 2002