Monodrámy: Milka Zimková: Sojka (účinkuje Monika Smolková) a Natália Muchová: Tanec – reč ľudskej duše

Monodrámy: Milka Zimková: Sojka (účinkuje Monika Smolková) a Natália Muchová: Tanec – reč ľudskej duše (v monodráme o Marthe Graham – priekopníčke moderného tanca účinkuje autorka Natália Muchová). Vstupné 5 €.

Autor: Jana Juráňová

Najbližšie predstavenia

Najnovšie články

Mestské divadlo Trenčín