Súčasnosť

Súbor pôsobí predovšetkým v Meste Trenčín, hoci počas sezóny uvedie aspoň 5 predstavení mimo Trenčína. Jeho členovia sú predovšetkým Trenčania. Cieľovou skupinou sú predovšetkým Trenčania a tomu je prispôsobená dramaturgia, ktorá má za cieľ ponúknuť repertoár, ktorý postihne všetky vekové (deti, žiaci, stredoškoláci, dospelí diváci), vzdelanostné i profesijné skupiny obyvateľov v tomto meste vrátane detí, laického i náročného publika.
Pokrývame špecifické potreby obyvateľov mesta a rôznych organizácií: pomáhame dotvoriť kultúrny program (napr. pre Dejdarku, pre Trenčiansku nadáciu, pre ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne a pod., všade tam, kde nás potrebujú).
Pracujeme s jasným umeleckým názorom.
Kvôli udržaniu požadovanej kvality sú do vedúcich pozícií angažovaní výlučne ľudia akademicky vzdelaní v danom odbore. To sa týka dramaturgie, hudby, scénografie, kostýmovej tvorby a ostatných umeleckých profesií.
V súčasnosti sú do hereckého súboru angažovaní herci s akademickým aj neakademickým vzdelaním. Prvú skupinu tvoria absolventi konzervatória, poslucháči VŠMU, s ktorými máme výborný kontakt vďaka ešte študujúcemu režisérovi. Ako cesta za kvalitou sa osvedčilo angažovať mladých vyštudovaných hercov, ktorí sú už činní v profesionálnych divadlách v Bratislave. Druhú skupinu hercov tvoria overení ochotnícki herci s výbornými kritikami a oceneniami z festivalov. Režisérmi divadla sú v súčasnosti Matúš Bachynec, Zuzana Mišáková a Štefan Richtárech.
Na kvalitu si potrpíme aj pri ozvučení a osvetlení. Iba profesionálnym prístupom a náročnosťou vo všetkých zložkách môžeme divákovi ponúknuť predstavenie na pohľad nerozoznateľné od kamenných štátnych divadiel.
Viac o členoch súboru sa dozviete v kapitole Ľudia v našom divadle.
Máme solídne zázemie v Trenčanoch (cca 20 hercov, technici, režiséri, produkčný tím) a pevné miesto medzi slovenskými súbormi vzhľadom na úspešnú minulosť (ocenenia z festivalov).

Ročne pripravíme tri premiéry podľa nasledujúceho kľúča:
1. jedno umelecké predstavenie
2. jedno komerčnejšie predstavenie (tzv. ľahšie žánre komédia, muzikál)
3. jedno detské predstavenie

1. Umelecké predstavenia pre náročné publikum sú kvalitne spracovanými inscenáciami svetovej a slovenskej klasiky. Ide vždy o náročný projekt, ktorý tvorivý tím plne pohltí umelecky a súbor doň investuje všetky dostupné prostriedky. Práve toto sú predstavenia, ktorými sa naše divadlo odlišuje od bežných ochotníckych súborov, pretože vsádzame na kvalitu predlohy i spracovania. Tieto predstavenia sú z kategórie art = umelecký. Za tieto predstavenia žneme chválu kritiky a robia našu existenciu legitímnou z umeleckého hľadiska.
2. Komerčné predstavenia (ľahšie žánre ako komédia, muzikál) sú pre nás zdrojom získavania širokého publika. Tieto predstavenia sú veľmi dobre prijímané verejnosťou. Ide o hry hrané na Broadway, súčasní svetoví autori.
3. Detské predstavenia robíme s nesmiernym úspechom a to tak dobre, že by sme sa mohli na ne špecializovať, čo však nie je naším cieľom. Detský divák je pre nás dôležitý, pretože aj ten raz dospeje a vzťah k tomuto druhu umenia sa nerodí zo dňa na deň.
V súčasnosti uvádzame mesačne 1 – 2 verejné predstavenia a jedno organizované na objdnávku. Spolu ide o 3 predstavenia mesačne – nepravidelne, t. j. jeden mesiac 4, iný mesiac dve, podľa možností. Celkovo uvedieme v sezóne cca 30 predstavení (+/- 2), ktoré vidí cca 4 000 divákov (v sezóne 2012/2013 to bolo 3650, 2013/2014 už 4120).

Najnovšie články

Súčasnosť